ضمن خدمت
ضمن خدمت

به اطلاع هنرآموزان محترم ميرساند نظر به اين كه توليد محتواي دوره هاي آموزشي
به اطلاع  هنرآموزان محترم ميرساند نظر به اين كه توليد محتواي دوره هاي آموزشي 1-الزامات محيط كار با كد 99505763 2- ارتباط موثر با كد 99505762  3- كار و كار آفريني با كد 99505699 انجام شده و اين دوره ها آماده...
همايش اقتصاد مقاومتي و انقلابي گري
باسمه تعالي همايش اقتصاد مقاومتي و انقلابي گري بسيج، شجره طيبه اي است كه شكوفه هاي آن، بوي بهار وصل مي دهد باسلام به اطلاع ميرساند به مناسبت هفته بسيج همايشي با موضوع اقتصاد مقاومتي وانقلابي گري در روز شنبه مورخ 6/9/95...
قابل توجه آموزگاران پايه ششم كه موفق نشده اند در كلاسهاي ضمن خدمت كتاب جديد التاليف رياضي ششم شركت نمايند .
باسمه تعالي   قابل توجه آموزگاران پايه ششم كه موفق نشده اند در كلاسهاي ضمن خدمت كتاب جديد التاليف رياضي ششم شركت نمايند . اولين جلسه كلاس جديد رياضي ششم در  روز چهارشنبه 26 آبانماه از ساعت 16 تا 20 در محل مركز آموزش نيروي...
روانشناسي تفاوتهاي فردي
باسمه تعالي قابل توجه همكاران گرامي  زمان آزمون و ارسال كارنامه دوره ضمن خدمت روانشناسي تفاوتهاي فردي  به سايت http://Ebl1.ir/yazd   تا پايان وقت روز يكشنبه 30 آبانماه تمديد گرديد   كارشناسي آموزش نيروي...
ثبت نام دوره ي ضمن خدمت درس تفكر و سبك زندگي پايه هاي هفتم و هشتم
ثبت نام دوره ي ضمن خدمت درس تفكر و سبك زندگي پايه هاي هفتم و هشتم همكاران محترمي كه ابلاغ درس مربوطه را در پايه هاي هفتم و هشتم دارند  اما دوره هاي ضمن خدمت فوق را نگذرانده اند در اين دوره ثبت نام نمايند كد دوره هاي برگزار...
ضمن خدمت تفسير آيات برگزيده جزء 28 قرآن كريم ""سوره ي مباركه صف"" باكد 99505886
باسمه تعالي قابل توجه همكاران گرامي شاغل در ناحيه دو يزد دوره ي آموزشي ضمن خدمت تفسير آيات برگزيده  جزء 28 قرآن كريم  ""سوره ي مباركه صف"" باكد 99505886 بمدت 28 ساعت برگزار ميگردد   ثبت نام با مراجعه ...
دوره آموزشي ضمن خدمت بدو انتصاب مديران مدارس
دوره آموزشي ضمن خدمت بدو انتصاب مديران  مدارس كه قبلا اين دوره را نگذرانده اند  برگزار مي گردد (شركت مديران جديد الانتصاب در اين دوره الزامي است) نام دوره : مهارت هاي بدو انتصاب مديران و معاونان مدارس كد دوره: 91402410 مدت...
ثبت نام دوره ي ضمن خدمت طرح شهاب خاص آموزگاران تربيت بدني مدارس ابتدايي
ثبت نام دوره ي ضمن خدمت طرح شهاب خاص آموزگاران تربيت بدني مدارس ابتدايي   درسال تحصيلي جاري 96-95 براي پايه ششم وآموزگاران درس تربيت بدني و از قلم افتاده ي چهارم و پنجم و كادر اداري مدارس ابتدايي شامل (مديران ومعاون آموزشي ومعاون ...
برنامه ي ادامه كلاس ضمن خدمت كتاب جديد التاليف رياضي ششم جهت اطلاع آموزگاران محترم پايه ششم
برنامه ي ادامه كلاس  ضمن خدمت كتاب جديد التاليف رياضي ششم جهت اطلاع آموزگاران محترم پايه ششم ساعت تشكيل كلاس 16 عصر    و در روزهاي مشخص شده جهت هرگروه همكاران محترم در هر گروه كه جلسات قبلي را حضور  داشته...
ررسي ، تحليل و روش تدريس « هنر» پايه دهم نظري و بازآموزي مباني علمي آن با كد 99505727
دوره  آموزشي  ضمن خدمت  بررسي ، تحليل و روش تدريس « هنر» پايه دهم نظري و بازآموزي مباني علمي آن با كد 99505727 بمدت 24 ساعت  جهت دبيران محترم اين درس برگزار ميگردد   افرادي مي توانند در اين دوره شركت نمايند كه ابلاغ...
بررسي ، تحليل و روش تدريس « تفكر و سواد رسانه اي» پايه دهم نظري و بازآموزي مباني علمي آن با كد 99505701
دوره  آموزشي  ضمن خدمت  بررسي ، تحليل و روش تدريس « تفكر و سواد رسانه اي» پايه دهم نظري و بازآموزي مباني علمي آن با كد 99505701 جهت دبيران محترم اين درس برگزار ميگردد   افرادي مي توانند در اين دوره شركت نمايند كه ابلاغ...
ثبت نام دوره ي ضمن خدمت طرح شهاب خاص مدارس ابتدايي
مقام معظم رهبري ما مسئله شناسايي نخبه را داريم . پيش از شناسايي نخبه، شناسايي اســتعداد برتــر را داريــم كــه درطول زمان تبديل به نخبـه خواهـدشـد؛ چـون هـر صـاحب اسـتعدادبرتر كه نخبه نيست؛ به تـدريج بـه نخبـه تبـديل مـيشـود.  پـس...
اجراي سه دوره ي ضمن خدمت زير كه به شيوه ي غير حضوري و بوسيله ي درس افزار
باسمه تعالي مديران محترم مدارس سلام عليكم احتراما اجراي سه دوره ي ضمن خدمت زير  كه به شيوه ي غير حضوري و بوسيله ي  درس افزار برگزار ميگردد را به همكاران شاغل در آن واحد آموزشي اطلاع رساني نماييد ...
دوره ي غايبين دوره ضمن خدمت زبان انگليسي 1 پايه دهم
  با توجه به برگزاري يك جلسه از كلاس ضمن خدمت زبان انگليسي 1 پايه دهم و عدم حضور تعدادي از همكاران مقررگرديد كلاس ضمن خدمت كتاب جديد التاليف زبان انگليسي1 پايه دهم مجددا برگزار گردد كليه دبيران محترم درس زبان انگليسي پايه دهم كه...
تحليل و روش تدريس « رياضي » پايه ششم و بازآموزي مباني علمي آن با كد 99505703
با سلام و احترام به استناد بخشنامه شماره 61/18797مورخه 23/06/95 اداره كل متبوع با توجه به تغييرات كتاب رياضي پايه ششم ابتدايي دوره ي ضمن خدمت  بررسي ، تحليل و روش تدريس « رياضي » پايه ششم و بازآموزي مباني علمي آن با كد 99505703بمدت...