گروه های آموزش ابتدایی
گروه های آموزش ابتدایی

حداقل کردن حداکثر

نمون برگ الف- طرح عید و داستان

پوستر فعالیت های هنری سالیانه

بارگذاري طرح هاي خلاقانه مدرسه

شیوه نامه اجرایی درس پژوهی 

راهنمای پیشنهادی اجرای برنامه درس پژوهی

 

ثبت نام كارگاه مهارت هاي اجتماعي پايه ويژه مراكز پيش دبستان

 

فرم تکمیل مشخصات مدارس مجری طرح جابربن حیان

نمونه تكاليف پشنهادی مهارت محور پايه اول

نمونه تكاليف پشنهادی مهارت محور پايه دوم

نمونه تكاليف پشنهادی مهارت محور پايه سوم

نمونه سوالات پیشنهادی :

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم پایه ششم

دی ماه

دی ماه

دی ماه

دی ماه

دی ماه

دی ماه

آذر ماه

آذر ماه

آذر ماه

آذر ماه

آذر ماه

آذر ماه

آبان ماه

آبان ماه

آبان ماه

آبان ماه

آبان ماه

آبان ماه

مهر ماه

مهر ماه

مهر ماه

مهر ماه

مهر ماه

مهر ماه

 

بودجه بندی کتاب های اول تا ششم ابتدایی

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

کاربرد میله ها ،کوئیزنر و چرتکه

طریقه استفاده از چینه کلیه پایه ها

نمونه سوال به همراه پاسخ کلیه دروس علوم پایه دوم

اهداف کلیه دروس فارسی پایه سوم

اهداف کلیه ی صفحات درس ریاضی

نمونه سوالات پایانی فارسی و ریاضی پایه سوم ابتدایی

جزوه آموزش مهارتهای آزمایشگاهی

راهنمای کاربری آزمایشگاه:

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

 

فرم درخواست لوحه و نگاره

درخواست اقلام آموزشی و مدیریت مدارس